فانوس

نشریه بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

قاب عکس استاد - دکتر علی اصغر پورعزت

دانشگاه هنگامی در خدمت جامعه است که موضوعات پژوهشی خود را از متن مسائل و مشکلات عامه برگزیند.

دانشگاهی که موضوعات تجملی و زینتی را مبنای پژوهش دانشجویان قرار می دهد،  به دو شکل به جامعه خیانت می کند:

اول اینکه دانشگاه دولتی منابع مالی ملی را مصرف می کند ولی خدمتی درخور به جامعه ارائه نمی دهد.

دوم اینکه برترین استعدادهای جوانان کشور را از مسائل مهمتر به سوی مسائل زینتی منحرف می سازد.

عدم وجود چنین دانشگاهی بسیار بهتر از وجود آن است.

بنابراین اگر دانشگاه  می خواهد شایستگی و اثر بخشی خود را در جامعه نهادینه سازد، باید به طور مستمر نسبت به شناسایی مسائل واقعی جامعه همت گمارده، خود را مهیای شناسایی، بررسی و حل مسائل مذکور نماید. 

 

  
نویسنده : فانوس ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٢